Month: September 2021

เศรษฐกิจพังยับ ลงทุนอย่างไรให้รวย !

ซึ่งมันก็มีการประชุมของเศรษฐีที่มาพูดคุยกัน ซึ่งก็มีคนคิดว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตขึ้น และอีกฝั่งก็บอกว่ามันจะมีการชะลอตัวมากๆ แต่ว่าเรื่องของการเงินยังไงเราก็ต้องลงทุนอยู่ดีครับแต่ปัญหาและประเด็นก็คือ เศรษฐกิจแบบนี้จะลงทุนในอะไรดี Continue reading “เศรษฐกิจพังยับ ลงทุนอย่างไรให้รวย !”